Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SPIRIT OF ROCK AND ROLL SECONDHAND AND NEW CLOTHING

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy Spirit of Rock and Roll secondhand and new clothing, działający pod adresem https://spiritofrockandroll.pl, prowadzony jest przez Kamilę Dyl, z siedzibą przy ul. Żelazna 18b/14; 81-150 Gdynia, działającą pod numerem NIP 5862166988, REGON 222109156.

2. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem spiritofrockandroll.pl, zwanego dalej "Sklepem" a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Klienta.

3. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu i należy się z nim zapoznać przed dokonaniem zakupu.

4. Zakupów można dokonywać 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

 

2. DEFINICJE

1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem  spiritofrockandroll.pl oferujący sprzedaż produktów na odległość.

2. Klient –każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.

3. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.

4. Użytkownik - każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.

5. Konto Klienta – tworzony indywidualnie, podczas zakupów profil użytkownika, przetwarzający jego dane osobowe, służący jako instrument do realizacji składanych przez Klienta zamówień, kontaktu ze Sklepem oraz pozyskiwania informacji na temat statusu wysyłki.

6. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.

7. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

10. Rejestracja – dobrowolne  podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.

11. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji Zamówienia.

12. Formularz zamówienia- usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży jak sposobu płatności i dostawy.

13. Towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

3. KONTAKT ZE SKLEPEM

1. Adres siedziby: ul. Żelazna 18b,14; 81-159 Gdynia (brak mozliwości odbioru osobistego pod tym adresem)

2. Adres e mail: shop@spiritofrockandroll.pl

3. Telefon: +48 513 288 729 (prosimy dzwonić w dni powszednie w godzinach 9-17

4. Numer rachunku bankowego: 36 1140 2004 0000 3502 8094 2995

5. Adres do firmy obsługującej nasz magazyn (wysyłki, zwroty oraz reklamacje):

TRES AMIGOS (teren TOFAMA) ul. Marii Skłodowskiej Curie 65 87-100 Toruń

 

4. RODZAJE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość odzieży, dodatków do odzieży, galanterii oraz gadżetów.

2. Sklep sprzedaje towary nowe, używane oraz rękodzieło.

 

5. WYMOGI TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary, niezbędne są:

1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon,

2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

3. włączona obsługa plików cookies. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

6. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się oraz akceptacja regulaminu. Złożenie zamówienia oznacza jego akceptację.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony spiritofrockandroll.pl lub e mailowo na adres shop@spiritofrockandroll.pl. Do złożenia zamówienia Klient podaje następujące dane: Imię i nazwisko, adres e mail, numer telefonu oraz dane adresowe do wysyłki lub w przypadku wyboru wysyłki do Paczkomatu- jego numer oraz adres. Dokonanie zakupu nie wymaga rejestracji w Sklepie.

3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy.

4. Zamówienie Towarów realizuje się poprzez ich wybranie oraz kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”, który znajduje się przy opisie Towarów. Następnie z poziomu „KOSZYK” znajdującego się w zakładce Sklepu należy wypełnić Formularz Zamówienia m.in. sposób dostawy oraz płatności. Wolę zawarcia umowy Klient potwierdza w ostatnim etapie Zamówienia klikając „POTWIERDZAM ZAKUP”.

5. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia nie uwzględnia kosztów przesyłki. Te zostaną dodane po dokonaniu wyboru sposobu dostawy.

6. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta; W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

7. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy pozbawionych wad, poza możliwymi wadami opisanymi na stronie określonego Towaru.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

9. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

10. Umowy zawierane są w języku polskim.

 

7. PŁATNOŚCI

1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • płatność przelewem na konto Sprzedawcy 36 1140 2004 0000 3502 8094 2995
 • płatności elektroniczne za pośrednictwem portalu Shoper PŁATNOŚCI. Podmiotem świadczącym usługę płatności online jest Blue Media S.A.
 • płatność za pobraniem- przy odbiorze przesyłki.

2. Termin  na wykonanie płatności przelewem wynosi 3 dni od dnia złożenia zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Istnieje możliwość przedłużenia terminu po wcześniejszym kontakcie ze Sklepem.

 

8. DOSTAWA I KOSZTY TRANSPORTU

1. Termin wysyłki zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych. Staramy się by towar był wysłany najszybciej jak to możliwe.

2. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie w przypadku płatności z góry (przelewem na konto lub Shoper PŁATNOŚCI) odbywa się za pośrednictwem:

 • firmy kurierskiej – koszt 16 zł
 • Poczty Polskiej – koszt 17 zł
 • Paczkomatów InPost – koszt 15 zł

3. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie w przypadku płatności za pobraniem odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej – koszt 22 zł.

4. Powyższe formy i koszt wysyłki dotyczą wysyłki na terenie Polski.. W celu wysyłki za granicę prosimy o kontakt w celu ustalenia kosztu przesyłki do danego miejsca dostawy.

5. Maksymalny termin dostawy według ustawy o prawach konsumenta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić od umowy.

 

9. REKLAMACJA

1. Umową Sprzedaży objęte są Towary nowe, używane oraz rękodzieło. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego Towaru.

2. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy pozbawionych wad, poza możliwymi wadami opisanymi na stronie określonego Towaru.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, o których nie było mowy w opisie towaru, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. W przypadku Towarów nowych termin ten wynosi 2 lata. W przypadku Towarów używanych 1 rok.

4. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową. W szczególności towar jest niezgodna z umową, jeżeli: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została Klientowi wydana w stanie niezupełnym

5. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na maila shop@spiritofrockandroll.pl lub pocztą na podany w niniejszym Regulaminie adres firmy współpracującej obsługującej wysyłki, zwroty i reklamacje.

6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, dowód zakupu oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Wg kodeksu cywilnego są to: złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny, przy wadzie istotnej - złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, żądanie wymiany rzeczy na wolną od wad, żądanie usunięcia wady.

7. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru przesyłką poleconą na koszt Sprzedawcy na adres TRES AMIGOS (teren TOFAMA) ul. Marii Skłodowskiej Curie 65; 87-100 Toruń z dopiskiem "REKLAMACJA SPIRIT OF ROCK AND ROLL". Prosimy o nie nadawanie przesyłek pobraniowych- takie nie będą odbierane.

8. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.

9. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

10. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.

 

10. POZASĄDOWE ROZPATRYWANIE SPORÓW

1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
 • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
 • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
 • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

 

11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składają stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

2. Aby Klient mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 3 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

3. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Zwrot może być wysłany za pomocą dowolnej firmy kurierskiej lub dowolną przesyłką ewidencjonowaną za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres do zwrotu podany w Regulaminie. Prosimy o nie nadawanie przesyłek pobraniowych- takie nie będą odbierane.

5. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. Klient powinien odesłać Towar na adres do zwrotów podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient wyśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

9. Klient ponosi wszystkie koszty zwrotu Towaru.

10. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

11. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

12. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 

12. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.03.2021 roku.

 


 


 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

TRES AMIGOS (teren TOFAMA)

ul. Marii Skłodowskiej Curie 65

87-100 Toruń

z dopiskiem „ZWROT SPIRIT OF ROCK AND ROLL”

Adres e mail: shop@spiritofrockandroll.pl

 

- Ja/My(*) .................................................niniejszym informuję/informujemy(*)

o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej

usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*): 

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

.............................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

..............................................................................................

- Imię i nazwisko Klienta

.............................................................................................

- Adres Klienta .......................................................................

.............................................................................................

              ...................................

                  Podpis Klienta (tylko forma papierowa) 

                                           ............................................

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl